ثبت شرکت در آذربایجان

28 دی 1400
0 نظر

پروسه ی ثبت شرکت 3 الی 7 روز زمان میبرد و هزار منات هزینه دارد و در نهایت میتوانید از مزایایی که کشور آذربایجان در اختیارتان میگذارد بهره مند شوید.

مزایای ثبت شرکت در آذربایجان:

اخذ اقامت و اجاره کار
بدون نیاز به پول پیش برای اجاره مکان تجاری
بدون نیاز به استخدام نیروی کارآذری
دریافت خدمات رایگان بیمه درمانی و بازنشستگی
استفاده از خدمات رایگان آموزشی برای فرزندان شما
افتتاح حساب بانکی بین المللی
اخذ اقامت و استفاده از حقوق شهروندی یکسان در این کشور

پیام بگذارید