اخذ شهروندی ترکیه

12 بهمن 1400
0 نظر

چند نکته در مورد اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

• بر اساس بیاینه ی کشور ترکیه ملک خریداری شده نباید قبل از سه سال فروخته شود.
• پس از گذشت سه سال شما قادر بهره وری از سود سرمایه خود خواهید بود.
• تنها در صورت گذراندن سه سال بعد از خرید شما قادر به فروش ملک خواهید بود.
• امتیاز شهروندی ترکیه همسر و فرزندان زیر هجده سال را نیز شامل خواهد بود.
• شهروندی ترکیه مادام العمر بوده ، فرزندانی که در کشور ترکیه به دنیا بیایند به صورت خودکار شهروند ترک خواهند بود.
• برای اخذ شهروندی ترکیه نیازی به زندگی در این کشور نیست.
• اخذ شهروندی ترکیه در عرض دو تا سه ماه
• شما در کنار داشتن شهروندی ترکیه ، شهروندی کشور خود را نیز می توانید داشته باشید.

پیام بگذارید