اخذ شهروندی

28 دی 1400
0 نظر

چند نکته در مورد اخذ شهروندی ترکیه از طریق سرمایه گذاری

  • بر اساس بیاینه ی کشور ترکیه ملک خریداری شده نباید قبل از سه سال فروخته شود.
  • پس از گذشت سه سال شما قادر بهره وری از سود سرمایه خود خواهید بود.
  • تنها در صورت گذراندن سه سال بعد از خرید شما قادر به فروش ملک خواهید بود.
  • امتیاز شهروندی ترکیه همسر و فرزندان زیر هجده سال را نیز شامل خواهد بود.
  • شهروندی ترکیه مادام العمر بوده ، فرزندانی که در کشور ترکیه به دنیا بیایند به صورت خودکار شهروند ترک خواهند بود.
  • برای اخذ شهروندی ترکیه نیازی به زندگی در این کشور نیست.
  • اخذ شهروندی ترکیه در عرض دو تا سه ماه

شما در کنار داشتن شهروندی ترکیه ، شهروندی کشور خود را نیز می توانید داشته باشید.

پیام بگذارید