اطلاعات تماس

شما از این طریق می توانید با پشتیبانی مجموعه دریم لند مرتبط باشید.

دفتر ترکیه
Şişli - cumhuriyet mah - incirlidede cad. No.6 anthill residance b.blok d.145
دفتر آذربایجان
baku. sabayil mehdi huseyn kuçə şəlalə park yaninda.

email: dreamlands.ir@gmail.com
ترکیه: ۰۰۹۰۵۳۴۷۰۶۲۱۵۵
آذربایجان: ۰۰۹۹۴۵۰۶۶۶۹۲۵۰
ایران: ۰۰۹۸۹۱۲۹۲۶۲۰۹۹

سوالات خود را از ما بپرسید